گزارش تصویری تیم دوچرخه کوهستان از سفر یزد

 

گزارش تصویری تیم دوچرخه کوهستان از سفر یزد

 

1

 

 

3

 

 

4

 

 

2

 

 

5

 

 

10

 

 

6

 

 

8

 

 

7

 

 

9

 

 

12

 

 

11

 

 

13

 

 

IMG_0864

 

 

14

 

 

16

 

 

15

* متن گزارش و عکس های کامل  این برنامه بزودی در همین سایت منتشر می شود.